Duurzaamheid

Duurzaamheid is wereldwijd steeds belangrijker geworden. Zo ook in de vissector. Steeds meer mensen willen informatie over de herkomst en duurzaamheid van de vis die ze eten. Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken: ICES (dit betreft de internationale organisatie voor visbiologen) concludeert dat het goed gaat met de visbestanden in de Noordzee en houdt deze ook onder controle met jaarlijkse vastgelegde quota's. 

Wat is duurzaam gevangen vis?

Concreet betekent dit dat de visserij voortdurend wordt uitgedaagd om, in de gehele keten, zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit heeft invloed op gebruikte vangsttechnieken, maaswijdte van de netten, onderzoek en quotering van de soorten.

Er wordt gewerkt met een langetermijnvisie en -plannen waarin drie pijlers centraal staan: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengsten). Door hiermee rekening te houden, zorgen we er samen voor dat de zeeën en oceanen ook in toekomst over een gezonde vispopulatie beschikken.

Wat doet de vissector zelf?

 

De Nederlandse vissector doet hard haar best te zorgen voor een duurzame industrie met inachtneming van de eerdergenoemde 3 p's (people, planet en profit). Verduurzamen is een continu proces, waar niet alleen de hele Nederlandse sector aan werkt, maar ook internationaal aandacht voor is. Meer nog dan op het land, is samenwerking tussen de verschillende landen heel erg belangrijk.

 

Aan de hand van de cijfers van visbiologen wordt jaarlijks vastgesteld hoeveel er in (een gedeelte van) de zee of oceaan aan bepaalde vissoorten gevangen mag worden. Dit wordt een quota genoemd. Elk land krijgt van deze maximale hoeveelheid een eigen aandeel, een quotum, toegewezen. Is het Nederlandse quotum bereikt, dan mag er niet meer in dat gebied op die betreffende vissoort worden gevist. Voor alle vissoorten wordt dit jaarlijks vastgelegd. Gaat het minder goed met een bepaalde soort, dan mag er ook minder gevangen worden. Ook houden vissers rekening met de seizoenen. Vissoorten worden in de paaiperiode, de periode wanneer de vis zich voortplant, ontzien zodat volwassen visbestanden kunnen groeien.

Naast quota is de laatste jaren ook flink geïnvesteerd in nieuwe duurzame vangsttechnieken zoals o.a. flyshoot en sumwing. Deze technieken sparen niet alleen het milieu door minder bodemberoering, maar ook minder brandstofverbruik. Ook de netten worden geoptimaliseerd zodat ondermaatse vis en ongewenste bijvangst kan ontsnappen.

Steeds meer schepen worden de laatste jaren omgebouwd zodat ze gebruik kunnen maken van innovatieve vangsttechnieken. 
 

meer over vangsttechnieken

Wat kun jij doen?

Minder vis eten zorgt niet per se voor betere visbestanden in zee. Juist door vis te blijven eten, bied je de vissector financiële middelen om te kunnen investeren in duurzame initiatieven. Maar wanneer je vis eet, kun je wel verschil maken door bewust te kiezen welke vissoort je koopt. Houd bijvoorbeeld rekening met de seizoenen. Niet alleen is deze vis op dat moment het lekkerst van smaak, het is ook beter voor de visbestanden.

Bij de visspecialist en de supermarkt zie je steeds vaker keurmerken. De meest bekende zijn het MSC en ASC. Deze logo's maken het voor jou als consument duidelijk dat deze producten op een duurzame manier gevangen of verantwoord gekweekt zijn. Het wil overigens niet zeggen dat vis zonder logo per definitie niet duurzaam is. Twijfel je? Vraag ernaar! 

Tot slot, kun jij eenvoudig voedselverspilling voorkomen door je goed voor te bereiden op wat je gaat kopen. Weet wat je nodig hebt of hergebruik wat in de koelkast blijft liggen. 
 

Ontdek alle vissoorten

Bekijk de video's over het eten van verantwoorde vis

Hoe duurzaam zijn grote garnalen?
Hoe duurzaam is tonijn?
Hoe duurzaam is zeebaars?

Ook interessant:

Duurzaamheid

Wat is bijvangst?

In de media hoor je de laatste tijd veel over bijvangst. Wat bijvangst nu precies is wordt niet altijd even goed uitgelegd. Simpel gezegd is bijvangst alle vis die naast de doelsoort wordt gevangen. Er wordt nog wel eens ten onrechte gedacht dat alle bijvangst ongewenst is en weggegooid wordt.Vissers maken onderscheid tussen gewenste en ongewenste bijvangst.

Lees hier wat het verschil is

Duurzaamheid

Keurmerken voor duurzame vis

Wie met een goed gevoel vis op tafel wil zetten, kiest bewust voor voor een duurzaam gevangen of gekweekte vis. Het is niet altijd te achterhalen waar een vis vandaan komt en op welke manier deze is gevangen. Daarom zijn er diverse keurmerken in het leven geroepen, die het voor de consument in een oogopslag duidelijk maakt welke vis duurzaam gevangen is. Op de verpakking prijkt dan het keurmerk van MSC, ASC of Waddengoud.

Lees meer over de keurmerken

Duurzaamheid

Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

MSC heeft het rapport ‘Stand in het Water 2020’ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Nederlandse visserij steeds duurzamer wordt. Een compliment van deze certificeringsorganisatie, die stelt dat inmiddels 80% van de Nederlandse visserij deelneemt aan het MSC-programma. Het MSC-label is een doorlopend en levend proces. Dit vergt veel tijd, aanpassingsvermogen en investeringen van de vissers. 

Lees meer