Duurzaamheid

Steeds meer mensen willen informatie over de herkomst en duurzaamheid van de vis die ze eten. Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken: het ICES (internationale organisatie voor visbiologen) concludeert dat het goed gaat met de visbestanden in de Noordzee.

Wat is duurzaam gevangen vis?

Kort gezegd gaat het er om dat er met een lange termijn visie gewerkt wordt in de hele keten. Zo zorgen we er samen voor dat de zeeën en oceanen in toekomst over een gezonde vispopulatie beschikken. Drie pijlers die hierbij belangrijk zijn: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengsten). Er wordt een goede boterham verdiend, met de daarbij oog voor de werknemers, de maatschappij en het milieu.

pulswing

De Nederlandse vissector doet hard haar best om te zorgen voor een duurzame industrie met inachtname van de eerder genoemde 3 p's (people, planet en profit). Dit is een continu proces waar niet alleen de hele Nederlandse sector aan werkt, maar waar internationaal aandacht voor is. Meer nog dan op het land, is samenwerking tussen de verschillende landen heel erg belangrijk. Aan de hand van de cijfers van de visbiologen wordt er jaarlijks een vastgesteld hoeveel er in (een gedeelte van ) de Noordzee aan bepaalde vissoorten gevangen mag worden. Elk land krijgt van deze maximale hoeveelheid een eigen aandeel, een quotum, toegewezen. Is het Nederlandse quotum bereikt, dan mag er niet meer in dat gebied op die vissoort gevist worden. Voor alle vissoorten wordt dit jaarlijks vastgesteld. Gaat het minder goed met een bepaalde soort, dan mag er ook minder gevangen worden. Zo wordt er gezorgd dat het bestand van die soort weer kan groeien. In de paaiperiode, de periode wanneer de vis zich voortplant, worden vissoorten sowieso met rust gelaten.

Wat doet de vissector zelf?

De vissector doet er alles om om te innoveren waardoor het milieu gespaard wordt. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe vistechnieken, die de bodem minder aantasten, zorgen voor minder ongewenste bijvangst en minder brandstofverbruik. Steeds meer schepen worden de laatste jaren omgebouwd zodat ze gebruik kunnen maken van duurzamere vangsttechnieken waaronder de puls-, sumwing-, twinrigtechniek. Het kan ook betekenen dat men gaat vissen op andere soorten.

meer over duurzame vangsttechnieken

Wat kun jij doen?

Minder vis eten helpt niet om te zorgen dat het beter gaat met de visbestanden in zee. Juist door vis te blijven eten, bied je de vissector de financiële middelen om te kunnen investeren in duurzame initiatieven. Wanneer je vis eet, kies dan bewust. Neem een een vissoort die in het seizoen is. Niet alleen is deze vis op dat moment het lekkerst van smaak, het is ook beter voor de visbestanden. Overigens geldt dit natuurlijk niet voor kweekvis en vis uit de diepvries.

Bij de visspecialist en de supermarkt zie je steeds vaker het MSC, ASC, Dupan of Waddengoud logo staan. Deze logo's maken het voor jou als consument direct duidelijk dat deze producten op een duurzame manier gevangen of gekweekt zijn. Het wil overigens niet zeggen dat vis zonder logo per definitie niet duurzaam is.

Bekijk per vissoort wanneer hij in het seizoen is

Bekijk de video's over het eten van verantwoorde vis

Hoe duurzaam zijn grote garnalen?
Hoe duurzaam is tonijn?
Hoe duurzaam is zeebaars?

Ook interessant:

Duurzaamheid

Wat is bijvangst?

In de media hoor je de laatste tijd veel over bijvangst. Wat bijvangst nu precies is wordt niet altijd even goed uitgelegd. Simpel gezegd is bijvangst alle vis die naast de doelsoort wordt gevangen. Er wordt nog wel eens ten onrechte gedacht dat alle bijvangst ongewenst is en weggegooid wordt.Vissers maken onderscheid tussen gewenste en ongewenste bijvangst.

Lees hier wat het verschil is

Duurzaamheid

Keurmerken voor duurzame vis

Wie met een goed gevoel vis op tafel wil zetten, kiest bewust voor voor een duurzaam gevangen of gekweekte vis. Het is niet altijd te achterhalen waar een vis vandaan komt en op welke manier deze is gevangen. Daarom zijn er diverse keurmerken in het leven geroepen, die het voor de consument in een oogopslag duidelijk maakt welke vis duurzaam gevangen is. Op de verpakking prijkt dan het keurmerk van MSC, ASC of Waddengoud.

Lees meer over de keurmerken

Duurzaamheid

Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

MSC heeft het rapport ‘Stand in het Water 2020’ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Nederlandse visserij steeds duurzamer wordt. Een compliment van deze certificeringsorganisatie, die stelt dat inmiddels 80% van de Nederlandse visserij deelneemt aan het MSC-programma. Het MSC-label is een doorlopend en levend proces. Dit vergt veel tijd, aanpassingsvermogen en investeringen van de vissers. 

Lees meer