Privacyverklaring

Het Nederlands Visbureau kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Visrecepten.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Nederlands Visbureau verstrekt. Het Nederlands Visbureau kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres
 

Waarvoor uw gegevens worden gebruikt

Het Nederlands Visbureau verwerkt uw persoonsgegevens om u de gewenste services te kunnen verlenen op Visrecepten.nl.

Naam, adres en contactgegevens: deze gegevens worden op Visrecepten enkel gebruikt om de favoriete recepten van de gebruiker via een account ‘Mijn Visrecepten’ in de cloud op te kunnen slaan. Het Nederlands Visbureau heeft geen toegang tot wachtwoorden, tenzij verstrekt door de gebruiker zelf. Consumenten die zich via Visrecepten.nl via een dubbele opt-in hebben ingeschreven voor de Visrecepten.nl nieuwsbrief ontvangen wekelijks een mailing op het opgegeven adres.

Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 

Termijn

Het Nederlands Visbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of tot opzegging van het account of uitschrijving van de nieuwsbrief.
 

Ter beschikking stelling aan derden

Het Nederlands Visbureau verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoons- en contactgegevens t.b.v. emailmarketing worden verstrekt aan Campaign Monitor, het softwaresysteem waarmee de nieuwsbrieven worden verstuurd.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@visbureau.nl. Het Nederlands Visbureau zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mocht het Nederlands Visbureau hieraan niet voldoen, dan heeft de consument het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 

Beveiligen

Het Nederlands Visbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Visrecepten.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Nederlands Visbureau verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Nederlands Visbureau op via info@visbureau.nl, Visrecepten.nl is een website van Het Nederlands Visbureau en is als volgt te bereiken:

Postadres: Visafslagweg 1, 2583DM, Den Haag

Vestigingsadres: Visafslagweg 1, 2583DM, Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58272828

Telefoon: 088-3369652

E-mailadres: info@visbureau.nl
 

Wijzigingen

Het Nederlands Visbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Versie 1.0 mei 2018