Colofon

Vormgeving en realisatie

10uur

Disclaimer

De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, het Nederlands Visbureau (hierna 'eigenaar' genoemd) aanvaardt als eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of verouderde content.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Visbureau.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.

 

Google Analytics

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt - inclusief uw ip-adres - door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies in- en uitschakelen

Binnen de instellingen van de browser kun je aangeven of cookies geaccepteerd mogen worden of dat ze standaard geblokkeerd worden.