Visconsumptie onder druk door inflatie

donderdag 5 oktober 2023
Visconsumptie onder de loep

Toch kiest Nederland vaker voor vis in de horeca dan thuis op tafel 

Nederlanders zijn overall minder vis gaan eten, behalve in de horeca. Dit blijkt uit het onderzoek dat het Nederlands Visbureau jaarlijks voor haar leden laat verzorgen naar visconsumptie in Nederland door onderzoeksbureau GfK.

Gezond – lekker – afwisseling
Het eten van vis wordt steeds vaker als speciaal gezien en zorgt voor afwisseling. Onder alle generaties respondenten scoort de stelling ‘vis is gezond’ het hoogst, gevolgd door lekker en afwisselend. Op de lange termijn biedt dit kansen aangezien fysieke gezondheid een van de belangrijke drivers is. Een interessante ontwikkeling is dat jonge viseters aangeven meer vis te willen gaan eten. Door deze ‘gemaksgeneratie’ wordt visbereiding namelijk als minder makkelijk gezien waardoor zij vis vaker buitenshuis eet.

Gemiddeld aten we in ons land zo’n 8,4 kg vis per persoon, ongeveer een kilo minder dan het vorig jaar. Dat de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren over het jaar 2022-2023 (juni-juni) is gedaald, is volledig in lijn met andere categorieën versproducten. In het totale versassortiment is het aandeel gedaald ten opzichte van vorig jaar. Bij vrijwel alle kanalen waar vis wordt gekocht, is een daling in penetratie te vinden. Alleen horeca laat een stijging van 2% in visconsumptie zien.

De daling wordt verklaard doordat men het minder vaak en in kleinere hoeveelheden koopt, vooral voor thuisconsumptie. Van de verkooppunten leveren de viskraam en visspeciaalzaak flink in. Enige buitenbeentje die een lichte stijging vertoont betreft de heek.

De top vijf van vissoorten waarvan het meest wordt genuttigd is zalm, mosselen, kabeljauw, haring en tonijn. Als er wordt gekeken waaraan de consument het afgelopen jaar het meeste geld heeft uitgegeven voor thuisconsumptie, is kabeljauw een grote daler.


Naar overzicht