Vriestrawlers dragen bij aan wereldvoedselvoorziening

vrijdag 15 oktober 2021
Vriestrawler

Het is vandaag dé dag waarop er internationaal aandacht wordt besteed aan voldoende, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

De wereldbevolking groeit hard. Volgens voorspellingen telt de aarde in 2050 negen miljard bewoners. Al deze mensen hebben voedsel nodig en daarmee neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen, land en water toe. Er is in toenemende mate behoefte aan duurzaam geproduceerd voedsel. Reden waarom de Verenigde Naties op deze dag aandacht vragen voor World Food Day.

Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van vis als belangrijkste leverancier van gezonde dierlijke eiwitten. Het aantal wereldbewoners stijgt en daarmee neemt de vraag naar betaalbaar eiwitrijk voedsel toe. De Nederlandse rederijen leveren met hun vriestrawlers dagelijks miljoenen gezonde, eiwitrijke en betaalbare maaltijden.

Wereldvoedseldag

Vooral de pelagische zet zich in op duurzame wijze een groot deel van de wereldbevolking te voorzien in dierlijke eiwitten die bijdragen aan de gezondheid.

Niet alleen gezond, maar ook duurzaam

Zo’n 95% van deze vangst wordt geëxporteerd. Pelagische visserij is de visserij op scholenvormende vissoorten (makreel, horsmakreel, blauwe wijting, sardinia en haring) die zich in de waterkolom bevinden; dus niet op of in de zeebodem. Omdat pelagische visserij zich richt op deze scholenvormende bestanden is de visserij ook zeer selectief. Op Nederlandse pelagische schepen bestaat gemiddeld 99% van de vangst uit de soort waarop gericht wordt gevist. Gezien het feit dat pelagische vissoorten zich in de waterkolom bevinden en de netten van pelagische schepen de zeebodem dus niet raken, is er ook geen sprake van bodemberoering door deze vistechniek.

Verschillende wetenschappelijke studies geven steeds opnieuw aan dat pelagische visserij de laagste CO2-emissie per kilo product heeft. Dit is het gevolg van het feit dat pelagische visserij relatief grote hoeveelheden vis vangt in een korte tijd en met weinig inzet van energie. Bovendien wordt aan boord van de Nederlandse pelagische schepen de pelagische vis direct gesorteerd, gekoeld bewaard en ingevroren. Met andere woorden: aan boord vindt al een heel verwerkingstraject plaats – in plaats van pas op het land. Het voordeel hiervan is dat de schepen niet continu van en naar de haven hoeven te varen.  

Dit alles tezamen resulteert erin dat pelagische vis de laagste carbon footprint per kilo product heeft in vergelijking met alle andere dierlijke eiwitten. 

CO2 uitstoot

Bron: RIVM

Laten we makreel als voorbeeld nemen. In de infographics zie je hoe laag de CO2 uitstoot is ten opzichte van andere producten. De pelagische rederijen houden zich aan het op basis van het wetenschappelijk advies vastgestelde quota voor makreel. Het makreelbestand waarop op dit moment op wordt gevist, heeft momenteel een omvang van ruim 3,5 miljoen ton (3,5 miljard kilo). Het wetenschappelijke advies voor het toegestane vangstquotum voor 2022 bedraagt 794.920 ton, ofwel ruim 22% van de omvang van het bestand. De toegestane vangstquota van de Nederlandse schepen is rechtstreeks afgeleid van dit wetenschappelijke advies. 

CO2

Bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/milieuenklimaat.aspx

World Food Day is in 1979 geïnitieerd door de Verenigde Naties; het is dé dag waarop er internationaal aandacht wordt besteed aan voldoende, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.


Naar overzicht