De naakte waarheid over overbevissing

vrijdag 16 november 2018
De naakte waarheid over overbevissing

Het is je misschien niet ontgaan: Nederlandse BN’ers gingen bloot (achter een dode vis) om actie te voeren tegen overbevissing. Laat duidelijk zijn: wereldwijd is er nog veel sprake van onverantwoorde visserij, wat een gezond ecosysteem op onze planeet niet ten goede komt. Evenwel, de situatie in de Noordzee mag daarmee niet over één kam worden geschoren.

Laat je niet in verwarring brengen door Nederlandse sterren die naakt poseren met vis. De suggestie wordt hier gewekt – de Nederlanders voeren immers actie in Nederland – dat het om een probleem dicht bij huis gaat. Desgevraagd reageren zij op Social Media dat ze de wereldwijde bestaande problemen onder de aandacht willen brengen. Zij lijken niet bekend met de situatie in en rondom onze eigen Noordzee. Achter de problematiek van overbevissing wereldwijd staat een meer genuanceerd verhaal. Sprake van ernstige overbevissing in onze Noordzee is niet aan de orde.

Nederlandse vissersvaartuigen moeten beschikken over voldoende vangstrechten om bepaalde vissoorten te kunnen aanvoeren. De visserij sluit als een quotum voor 100 procent is uitgeput, tenzij de Nederlandse vissers extra vangstrechten verkrijgen via quotumruil met andere landen rondom de Noordzee. De visvangst in de Noordzee is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van het bijna halveren van de vissersvloot en minder visserij door strikte visserijmaatregelen. Het kapitaal moet in zee blijven, alleen de ‘rente’ mag worden opgevist. Zo blijft er voldoende vis in zee die voor voortplanting kan zorgen. En zie hier: zelfs van de toegestane vangsthoeveelheden is bijvoorbeeld tegen het eind van dit kalenderjaar soms slechts de helft gevangen. Natuurlijk moet de visserij in Nederland ook kritisch naar zichzelf kijken. Enkele vissoorten als zeebaars en paling vereisen goed beheer.

Spreken voor eigen parochie, zal je wellicht denken. Ook buitenstaanders, waaronder overheid en wetenschap tonen een ander beeld.  

De minister van LNV spreekt van ‘een goede balans tussen ecologie en economie; waarbij vissoorten die onder druk staan zich verder kunnen herstellen en vissers thuiskomen met verantwoorde vangsten.

Meer haring, kabeljauw en tarbot

De visbestanden in de Noordzee worden door wetenschappers gemonitord en ingeschat op grootte. De meeste visbestanden in de Noordzee staan er goed voor, waarbij van overbevissing zeer zeker geen sprake is’ aldus Wageningen UR. Getuige ook dit stuk van 'Wageningen':

Gezonde bestanden haring, schol, tong en kabeljauw in Noordzee

En de uiterst kritische krant NRC heeft de bewering afgelopen jaar gecheckt:

Er zat sinds 1957 nog nooit zo veel vis in de Noordzee

Wat is wel degelijk een probleem? De aanlandplicht, waarvoor steun wordt gevraagd in de petitie, waartoe deze actie oproept, heeft zelfs een negatief effect op het streven overbevissing tegen te gaan. Kijk naar de uitleg in dit korte filmpje!

Wees ervan overtuigd dat de Nederlandse vissector zich inzet voor een verantwoorde visserij. Deze vissers hebben er als geen ander belang bij dat ze ook in de toekomst nog ruim voldoende vis uit zee kunnen vissen om hun boterham te verdienen.


Naar overzicht