Slecht nieuws voor innovatieve pulsvisserij

woensdag 17 januari 2018
pulstuig aan wal

Dinsdag 16 januari stemde een meerderheid van de 750 Europarlementariërs in Straatsburg voor een totaalverbod van het pulstuig in Europa. Een dramatische uitkomst  voor de Nederlandse visserij, die de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in deze techniek. De pulskor bespaart niet alleen heel veel brandstof (maar liefst 40% ten opzichte van traditionele visserijtechnieken zoals de boomkor), maar spaart ook de zeebodem en is dus met recht uiterst duurzaam te noemen.

Wetenschap verliest van emotie

Wetenschappelijke onderzoeken laten grote veelbelovende resultaten zien op het gebied van ongewenste bijvangst, brandstofverbruik en beroering van het bodemleven. Het besluit van het merendeel van de Europarlementariërs vinden de visserijorganisaties dan ook onbegrijpelijk. De beslissing van de Europarlementariërs staat haaks op wat  wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond: namelijk dat de pulstechniek juist een milieuvriendelijke manier van vissen is. Zij hebben voornamelijk aandacht gehad voor 'Fake News' als ‘de Nederlanders vissen de zee leeg’ en ‘pulsvissers elektrocuteren de vissen’ van extremistische Franse actiegroepen. Dit terwijl de Nederlandse overheid en zelfs natuurorganisaties groot voorstander zijn van deze innovatieve techniek omwille van de grote voordelen ten opzichtige van het milieu. Onze voortrekkersrol in Europa lijkt ons nu duur te komen staan...

Het gevolg van de stemming in het Europees Parlement ziet er dus erg slecht uit voor de Nederlandse visserijsector en de pulsvisserij in het algemeen. Het omschakelen naar het oude vistuig is een financiële strop voor zo'n 400 visserijbedrijven, waaronder veelal familiebedrijven, die hun inkomen en investeringen zien verdwijnen. Voor de Nederlandse pulsvisserij is er nog een klein sprankje hoop. Met de uitkomst van de stemming van het Europees Parlement gaat het Parlement onderhandelen met de Europese Commissie en de Europese Raad. De Europese Commissie is voorstander van het pulstuig en zal uiteraard inzetten op voortzetting van het onderzoek.

Hoe werkt de pulstechniek precies?

Platvis (waaronder schol en tong) zit vaak in de zeebodem verstopt. De pulskor is een vistuig dat met elektrische pulsjes (stroomstootjes van max. 15 Volt) de vissen uit de bodem doet opschrikken waardoor deze in het net zwemmen.  De pulstechniek vervangt hiermee de traditionele ‘wekkers’ (kettingen) van de Boomkor die over de bodem slepen. De pulstuigen zijn veel lichter en zorgen voor veel minder bodemberoering. Hierdoor is het brandstofverbruik bij vissen met de pulskor 20 tot 40% lager dan bij gebruik van wekkerkettingen. De vis wordt door de stroomstootjes niet gedood of verdoofd, maar alleen opgeschrikt. Andere voordelen zijn geringe(ongewenste) bijvangst en een grotere opbrengst.

 

Bekijk ook de uitleg in onderstaande video:

 


Naar overzicht