Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

Stand in het water

MSC heeft het rapport ‘Stand in het Water 2020’ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Nederlandse visserij steeds duurzamer wordt.

Een compliment van deze certificeringsorganisatie, die stelt dat inmiddels 80% van de Nederlandse visserij deelneemt aan het MSC-programma. Het MSC-label is een doorlopend en levend proces. Dit vergt veel tijd, aanpassingsvermogen en investeringen van de vissers. De Nederlandse visserij is ook afhankelijk van andere landen bij internationale afspraken over vangstquota evenals van beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Daarom benadrukt de vissector tegelijkertijd dat een vis, die niet voorzien is van het MSC-label, niet per definitie een onverantwoord gevangen vis betreft.

 

Lees het persbericht van MSC.