Actievoorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor onze winacties. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

 • Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kan om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een de acties persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Mochten wij binnen 14 dagen niet de juiste contactgegevens ontvangen van de winnaar, zijn wij helaas genoodzaakt een andere winnaar uit te kiezen.
 • Het Nederlands Visbureau kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Medewerkers van het Nederlands Visbureau zijn uitgesloten van deelname.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door het Nederlands Visbureau voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Het Nederlands Visbureau is niet verantwoordelijk voor eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een beurs, bijeenkomst of soortgelijke evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het Nederlands Visbureau via: 088-3369655 of info@visbureau.nl.