Voorkom voedselverspilling!

Thuis leerden we het allemaal: eten weggooien, dat doe je niet. Maar toch doen we het met z’n allen op grote schaal. Met veel energie, tijd en liefde zorgen onze vissers en verwerkers ervoor dat een lekker visje op je bord belandt. Wanneer je je bewust bent van waar je eten vandaan komt en de weg die het heeft afgelegd tot aan je bord, zal voedselverspilling ook afnemen.

voedselverspilling

Bedrijven zeggen vaak: wij verspillen heel weinig. Maar als ze gaan meten, blijkt pas hoe erg het is. Dat geldt ook voor jou en mij. Als je gaat bijhouden hoeveel je weggooit, realiseer je je pas hoeveel je dat doet. Met ondernemers in de vissector wordt gekeken hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat ons kostbare eten zo min mogelijk wordt verspild.

In de visserij wordt voedselverspilling zoveel mogelijk tegengegaan. Op de visafslagen wordt alle vis verkocht. Bij de verwerking echter, denk aan het fileren van een hele vis, blijven reststromen achter. Visresten van vette vis worden bij veel visverwerkers opgehaald en in een fabriek verwerkt tot pure visolie, die je als consument weer kunt nuttigen. Andere visresten na het fileren van vissen worden vaak als ‘afsnijdsels’ gebruikt voor producten als salades of andere maaltijdcomponenten.

Toch kan er nog veel winst worden behaald. Te denken valt ook aan de soms zeer scherpe normen die worden gesteld aan de datum tot wanneer een product te gebruiken is, die moet worden vermeld op verpakkingen. Ondernemers in de vissector gaan hun krachten en kennis bundelen om nog meer innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Ontwikkelingslanden verliezen vooral voedsel bij productie, in westerse landen gooien consumenten veel eten weg, zo blijkt uit onderzoek volgens het ministerie van LNV.

De voedselverspilling is zo hoog omdat we te veel kopen, te grote hoeveelheden koken en voedsel dat best nog gegeten kan worden al weggooien. Hiervan zijn we ons te weinig bewust.

Samen tegen voedselverspilling! Om voedselverspilling terug te dringen, is het belangrijk dat niet alleen bedrijven actie ondernemen, maar ook dat jij als consument anders gaat handelen tijdens het kopen, koken en bewaren van voedsel. Wist je dat we in Nederland een kwart van al ons eten nooit eten? Al dat eten wordt verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. We stoppen er veel energie in en dat is slecht voor de aarde. Een goede reden zo min mogelijk eten te verspillen. 

Iedereen die eet, kan hieraan zijn/haar steentje bijdragen. 

Lees hier een aantal praktische tips voor verse vis! 

Wil je meer weten wat je als consument kunt bijdragen ter voorkoming van voedselverspilling? Kijk dan op samentegenvoedselverspilling.nl